MĂSURI DE ORDINE PUBLICĂ CU OCAZIA EVENIMENTELOR DIN 18-19 MAI A.C

 Jandarmeria București va asigura ordinea publică la evenimentele care vor avea loc în Piața Victoriei, din Capitală, în zilele de 18 și 19 mai a.c.

Astfel, sâmbătă, 18 mai,  va avea loc un miting electoral, între orele 11.00 – 14.00, iar duminică, 19 mai, o adunare publică, între orele 17.00 – 22.00.

Măsurile de ordine,  la locul de desfășurare a celor două adunări publice, vor fi asigurate în scopul desfășurării în condiții de legalitate, prevenirii tulburării ordinii publice și protecției participanților.

Pentru buna desfășurare și pentru siguranța celor prezenți la aceste evenimente, Jandarmeria București recomandă participanților să manifeste înțelegere față de măsurile luate, să adopte un comportament civilizat, să evite conflictele de orice natură și să anunțe forțele de ordine, dacă observă persoane care au un comportament antisocial.

Jandarmeria București reaminteşte că, în conformitate cu prevederile Legii 60 din 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora, este interzisă şi constituie infracţiune.

 

SERVICIUL INFORMARE, RELAȚII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL