INFORMAŢII PRIVIND UTILIZAREA ŞI FOLOSIREA DRONELOR ÎN CONDIŢII DE LEGALITATE

Autoritatea Aeronautică Civilă Română transmite prin intermediul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti precizări privind dispoziţiile legale ce reglementează folosirea dronelor:

  • Dronele, indiferent de destinaţia şi caracteristicile lor, sunt considerate aeronave civile fără pilot şi se supun legislaţiei în domeniu[1];
  • Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală exploatarea unei aeronave fără ca aceasta să posede un certificat de înmatriculare sau identificare şi un certificat ori autorizaţie de navigabilitate sau documente echivalente;
  • Decolarea sau aterizarea aeronavelor fără pilot în intravilanul localităţilor constituie contravenţie;
  • Survolarea zonelor dens populate (mulţimi de oameni sau zone rezidenţiale) constituie contravenţie;
  • Utilizarea aeronavelor civile fără pilot în deplină legalitate este condiţionată de următoarele documente:

certificat de identificare pentru aeronavele a căror masă maximă la decolare este mai mare sau egală cu 500 grame;

permis de zbor naţional (PZN) pentru aeronavele a căror masă maximă la decolare este mai mare sau egală cu 15 kg;

informarea Centrului de Operaţiuni Aeriene/Ministerului Apărării Naţionale cu privire la zona şi intervalul orar în care sunt desfăşurate activităţile de zbor, marca de identitate alocată de A.A.C.R., precum şi identitatea operatorului aeronavei;

aprobarea M.Ap.N pentru efectuarea activităţilor de filmare şi fotografiere aeriană şi desfăşurarea de activităţi de zbor sub înălţimea de 3.000 m;

autorizaţie emisă de A.A.C.R. pentru desfăşurarea activităţii de zbor sub înălţimea minimă de siguranţă(300 m peste cea mai înaltă cotă a zonei respective).

 

SERVICIUL INFORMARE RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

[1]

  • Codul Aerian;
  • G. 912/2010;
  • RACR IA ,,Înmatricularea aeronavelor civile”;
  • RACR AZAC ,,Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”;
  • Directiva de Navigabilitate nr. DN 14-02-001 ,,Emiterea certificatelor de identificare pentru aeronave civile motorizate fără pilot (UAV).